Zahtev za socijalnu pomoć

Već smo u jednom od prethodnih članaka pisali o ostvarivanju prava na socijalnu pomoć, kojoj na žalost mora da pribegava sve više ljudi u našoj zemlji. Ako i vi spadate u grupu osoba koje žele da podnesu zahtev Centru za socijalni rad, sigurno bi vas zanimalo da vidite kako izgleda formular koji se popunjava. Spremili smo za vas primere formulara koji se podnose prilikom ostvarivanja prava na socijalnu pomoć preuzetih sa paragraf.rs. Možete ih skinuti direktno na računar ili pregledati […]

Read more

Ko ima pravo na socijalnu pomoć u Srbiji?

Nakon višemesečnog neuspešnog traganja za poslom mnogi ljudi su nažalost primorani da predaju zahtev za socijalnu pomoć. Da li nezaposleni imaju pravo na socijalnu pomoć? Odgovor je da. Iako je primarna uloga socijalne pomoći pomaganje ugroženim i radno nesposobnim licima, socijalna pomoć se daje i nezaposlenima. Pravo na novčanu socijalnu pomoć pripada kako pojedincu tako i porodici, koji svojim radom, prihodima od imovine ili iz drugih izvora ostvaruju prihod manji od iznosa novčane socijalne pomoći za pojedinca koji trenutno iznosi 7.270 dinara. Ukupna mesečna […]

Read more