Podesite vremensko trajanje slajdova prezentacije u PowerPointu

Svako ko je morao da drži prezentaciju, zna da je jedan od velikih problema vreme. Često imamo unapred zadato vreme trajanja prezentacije, u koje moramo da ukomponujemo sve što želimo da kažemo. To nije uvek lako, naročito u situacijama kada je tema obimna. Kada, usred prezentacije, shvatimo da nije ostalo još mnogo vremena, u stresu i naporu da pređemo preko svih slajdova, može se desiti da neke stvari nepotrebno zbrzamo i  ovlaš pomenemo. Publika će uvek primetiti našu žurbu i to neće povoljno uticati na sveopšti utisak o našoj prezentaciji.

Kako bi izbegli ovakve situacije, veoma je bitno da prezentaciju uvežbamo unapred. Prezentacije u proseku traju oko 15 minuta, pa vežbanje ne bi trebalo da vam predstavlja problem. Ne samo što ćete uvideti koliko vam vremena treba, već ćete povećati svoju samopouzdanost i umanjiti mogućnost grešaka.

PowerPoint je tu da olakša uvežbavanje prezentacije.  Kada želimo da vežbamo potrebno je da kliknemo na opciju SlideShow – Rehearse Timings (Projekcija slajdova – Proba vremenskog rasporeda).

slajdsou vezbanje prezentacije

proba vremenskog rasporeda

Pojaviće se mali brojač u uglu koji će prati celu prezentaciju.  Dok vežbamo treba da menjamo slajdove, kako bi se merilo vreme potrebno za svaki od njih.. Tu je i opcija za pauzu, u slučaju da morate hitno da se javite na telefon i slično, u toku uvežbavanja. U slučaju da ste pogrešili priču vezanu za svaki slajd, možete iskoristiti dugme Back za vraćanje nazad.

vezbanje powerpoint prezentacije

Nakon što završite sa vežbanjem, PowerPoint će vas upitati da li želite da snimite vremena. Kliknite na Yes (Da).

sacuvati vremensko trajanje slajdova

vremenski raspored slajdova

Potom će vam se ukazati vremena potrebna za svaki slajd.

Sva ova vremena možete odmah ubaciti u prezentaciju, tako da omogućite da se slajdovi automatski menjaju dok vi pričate, bez potrebe da ručno  klikćete. To radite tako što kliknete na SlideShow – SetUp SlideShow (Projekcija slajdova – Podesi projekciju slajdova), pa štiklirate opciju Use Timings, if present (Koristi vremenske raspodele, ako postoje).

namestiti slajdsou powerpoint

projekcija slajdova

Sada će se slajdovi menjati po novim vremenima.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.