Category Archives: Socijalna pitanja

Zahtev za socijalnu pomoć

Već smo u jednom od prethodnih članaka pisali o ostvarivanju prava na socijalnu pomoć, kojoj na žalost mora da pribegava sve više ljudi u našoj zemlji. Ako i vi spadate u grupu osoba koje žele da podnesu zahtev Centru za socijalni rad, sigurno bi vas zanimalo da vidite kako izgleda formular koji se popunjava. Spremili smo za vas primere formulara koji se podnose prilikom ostvarivanja prava na socijalnu pomoć preuzetih sa paragraf.rs. Možete ih skinuti direktno na računar ili pregledati […]

Read more

Da li treba potpisivati sporazumni raskid ugovora o radu?

Bilo da ste zaposleni ili poslodavac, morate da znate svoje prava i obaveze propisane zakonom. Dakle, ono što svi zaposleni moraju da urade je da detaljno pročitaju i prouče Zakon o radu, ugovor koji ste potpisali i sve pravilnike koji važe na vašem radnom mestu. Nemojte sebe dovoditi u situaciju da greškom kažete ili potpišete ono što ne treba. Naš Zakon, kakav takav je, ali nije loš po pitanju zaštite radnika, i malo restriktivan kada su u pitanju poslodavci. Danas […]

Read more

Da li ste spremni da radite do svoje osamdesete godine?

Nedavno je u Americi diskusija između dva analitičara izazvala burne polemike na Internetu. Naime, jedan od njih je izjavio da je potrebno povećati godine odlaska u penziju na 80. Usledila su mnogobrojni komentari  i negodovanja koje možete pročitati  ovde. Najveće zamerke ovakvom stavu su da su retki poslovi koje može da obavlja osoba koja je starija od 70 godina, kao i da je bolje taj posao prepustiti mlađima koji su nezaposleni. Broj zaposlenih koji zaista vole i uživaju u svom […]

Read more

Koje su posledice nezaposlenosti?

Nezaposlenost je danas problem za veliki broj zemalja. Čak i ekonomski razvijene zemlje, kao što su SAD, se suočavaju sa njim. Kod nas je, kao  što već znate, stopa nezaposlenosti među najvišima u Evropi. S obzirom na rasprostranjenost ovog problema, pročitajmo kakve su njegove posledice. Posledice mogu biti lične i društvene, i kao što ćete videti nisu nimalo naivne. Lične posledice (posledice za pojedince) su: 1. Besparica Dugoročno nemanje prihoda utiče na bitne životne odluke. Mladi bivaju primoravani da žive […]

Read more

Ko ima pravo na socijalnu pomoć u Srbiji?

Nakon višemesečnog neuspešnog traganja za poslom mnogi ljudi su nažalost primorani da predaju zahtev za socijalnu pomoć. Da li nezaposleni imaju pravo na socijalnu pomoć? Odgovor je da. Iako je primarna uloga socijalne pomoći pomaganje ugroženim i radno nesposobnim licima, socijalna pomoć se daje i nezaposlenima. Pravo na novčanu socijalnu pomoć pripada kako pojedincu tako i porodici, koji svojim radom, prihodima od imovine ili iz drugih izvora ostvaruju prihod manji od iznosa novčane socijalne pomoći za pojedinca koji trenutno iznosi 7.270 dinara. Ukupna mesečna […]

Read more

Nova pravila na tržištu rada

U prethodnim decenijama pravila su bila poznata. Bilo je potrebno završiti srednju školu ili fakultet i  posao  u struci se lako nalazio. Svako ko je odgovorno obavljao svoj posao, nije se brinuo da će ostati bez posla. Prava radnika su se zaista poštovala. Posao za ceo život je predstavljao ustaljeni standard. Danas se situacija značajno promenila. Pravila koja su ranije važila su stvar prošlosti, i nova pravila stupaju na scenu. Navešćenom najznačajnije promene: 1) Vredan rad se ne isplati uvek […]

Read more